การเลือก บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจในเรื่องไหนๆ เรามักจะต้องใช้ปัจจัยหลายอย่าง เพื่อนำมาใช้ประกอบในการพิจารณา และถ้ายิ่งเรื่องนั้นๆ มีมูลค่าหลายล้าน ยิ่งจะต้องหาข้อมูลให้รอบครอบ เพราะมันจะหมายถึงเงินที่จะต้องสูญเสียไป ถ้าไปเจอบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ไม่ดี หรือไม่มีคุณภาพ  เราจึงสรุปข้อมูลมาให้เบื้องต้นว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ควรนำมาใช้การประเมิน หรือใช้ในการช่วยเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดี

 

การเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
เลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างไหนดี?

1. ดูจากผลงานที่ผ่านมา

ซึ่งอาจจะดูทางเว็บไซต์ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือให้ดีกว่านั้น ไปดูที่หน้างานจริงๆเลย และสอบถามถึงการบริการ ความเชี่ยวชาญ ว่าเป็นอย่างไร และควรประเมินด้วยว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่เน้นในเรื่องไหน ระหว่างคุณภาพ เวลาและต้นทุนงานก่อสร้าง

 

2. ดูจากประสบการณ์ในด้านที่ว่าจ้าง

อย่างเช่น ต้องการทำอพาร์ทเม้น เราคงอยากดูผลงานการทำ อพาร์ทเม้น มากกว่าดูผลงานที่สร้างบ้าน เพราะสิ่งก่อสร้างบางอย่างนั้น จะใช้ความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกัน

 

3. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

มีสำนักงาน ที่เป็นสำนักงานจริงๆ มีพนักงาน มีอุปกรณ์สำนักงาน และจดทะเบียนถูกต้อง ตรวจสอบได้

 

4. มีทีมงานพร้อม

บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดี จะต้องมีทีมงานในด้านต่างๆครบถ้วน เช่น วิศวกร , สถาปนิก , งานระบบ ฯลฯ เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในงาน เพราะถ้ามีบุคคลกร ไม่ครบ ทำให้บริษัทต้องไปว่าจ้าง Outsoure ต่ออีกที ซึ่งอาจจะทำให้งานล่าช้า หรือควบคุมคุณภาพไม่ดีเท่า มีบุคคลกรเป็นของตัวเอง

 

5. ตรวจสอบสถานะทางการเงิน

สาเหตุที่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย เพราะเหตุที่งานล่าช้าในงาน ส่วนหนึ่งจะมาจากการที่บริษัทนั้นๆขาดสภาพคล่อง หรือหมุนเงินไม่ทันนี่เอง
ซึ่งอาจจะกระทบกับงานที่เราว่าจ้างได้

 

6. สัดส่วนงานโปรเจคที่มีอยู่กับจำนวนพนักงาน

เพื่อดูว่าปัจจุบัน บริษัทรับเหมาก่อสร้างนั้นๆ รับงานเกินศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่เหรอไม่ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของงานและระยะเวลาก่อสร้าง

 

7. ราคาที่เสนอมา

ส่วนมากผู้ว่าจ้างก็ต้องเทียบราคาอย่างน้อยก็ 3 ที่ เพื่อเปรียบเทียบ แต่ทั้งนี้ บริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด ก็ไม้ได้หมายความว่าจะน่าเลือกที่สุด และมีเทคนิคเล็กน้อย ถ้าบริษัทที่เสนอราคามา ค่อนข้างแตกต่างกัน ก็ให้ดูราคาแยกย่อยเป็นรายหมวดใน BOQ จะทำให้เราทราบถึงที่มาของแต่จะเจ้า ว่าทำไมราคาถึงถูกหรือแพงกว่าอีกเจ้านึง

 

8. สัญญาว่าจ้างที่ไม่เอาเปรียบ

ควรดูในสัญญาแบ่งจ่ายกี่งวด และแต่ละงวด ปริมาณงาน กับเงินที่จ่าย เหมาะสมกันไหม

 

9. สอบถามจากลูกค้ารายอื่นที่เคยใช้บริการ

 

10. ตรวจสอบประวัติ

จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ว่าเคยถูกร้องเรียนหรือไม่ ถ้าเคยถูกร้องเรียน ร้ายแรงขนาดไหน
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบว่ายื่นงบดุลถึงปัจจุบันหรือไม่ ตรวจสอบว่าผลประกอบการเป็นอย่างไร

Leave a Reply