Services

01.
รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท บอริส จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการด้านวิชาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ

02.
ออกแบบ

เราออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้มีมตราฐานสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาระบบและเทคนิคการทำงานตลาดเวลา

03.
ที่ปรึกษาโครงการ

บริษัท บอริส จำกัด มีบริการที่ปรึกษาโครงการ ทั้งโครงการเล็กและโครงการใหญ่ วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจ การออกแบบรายละเอียด

หลักสำคัญในการดำเนินงานของเรา

ใส่ใจลูกค้า

เรามีทีมงาน และ บุคคลากรที่มีความเชี่ยว ชาญในด้านการก่อสร้าง มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้การประสานงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งหมดนี้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

การออกแบบ

เรามีทีมงานออกแบบที่มีความเป็นมืออาชีพ ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม 3D เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นและปรับเปลี่ยนตามความพอใจ อีกทั้งประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ Defect ต่างๆ

หลักทางวิศวกรรม

เรามีประสบการณ์ ในงานก่อสร้างมายาว นานกว่า 20 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม

การก่อสร้าง

เรามีประสบการณ์ผ่านงานมาหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ท่าเรือ อพาร์ทเม้น อาคารสำนักงาน สถานีบริการน้ำมัน บ้านพักอาศัย ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อม

We Provide the Best Service in Industry​

เราเน้นมาตรฐาน ทุกงานก่อสร้าง ให้เราดูแล