OUR PROJECT

Rocket Sound

◦ Rocket Sound ◦ Rocket Sound ◦ Rocket Sound ◦ Rocket Sound

โครงการ : อาคารพักอาศัยและสำนักงาน 5 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ถ.รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : บริษัท ร็อคเก็ตซาวด์ จำกัด

ออกแบบโดย : บริษัท คิวบิค สเปส จำกัด

ดำเนินการก่อสร้างโดย : บริษัท บอริส จำกัด