โครงการ

โรงละครสวนนงนุชพัทยา

พื้นที่

19,000 ตร.ม

มูลค่า

453,680,000 บาท