โครงการ

ก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้า 3 ชั้น

พื้นที่

6,600 ตร.ม

มูลค่า

55,000,000