โครงการ

ปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี

พื้นที่

23,520 ตร.ม

มูลค่า

99,900,000