โครงการ

อาคารเรียนมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

พื้นที่

7,000 ตร.ม

มูลค่า

99,935,000 บาท