โครงการ

อาคารสำนักงาน อบจ.พิจิตร

พื้นที่

5,900 ตร.ม

มูลค่า

120,415,000 บาท