โครงการ

อาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัย กรมศุลกากร

พื้นที่

5,116 ตร.ม

มูลค่า

66,000,000