โครงการ

อาคารสำนักงานเทศบาลปราณบุรี

พื้นที่

5,728 ตร.ม

มูลค่า

64,950,000 บาท