โครงการ

อาคารพาณิชย์ ค.ส.ล 3 ชั้น ดอนเมืองพัฒนา (35คูหา)

พื้นที่

5,590 ตร.ม

มูลค่า

53,000,000 บาท