โครงการ

อพาร์ทเมนท์ (ซ.เสือใหญ่อุทิศ)

พื้นที่

1,641 ตร.ม

มูลค่า

15,800,000 บาท