โครงการ

สถานที่จัดแสดงและสัมมนา

พื้นที่

25,000 ตร.ม

มูลค่า

288,878,600 บาท