โครงการ

บ้านพักอาศัย

พื้นที่

650 ตร.ม

มูลค่า

12,950,000 บาท