โครงการ

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล 3 ชั้น

พื้นที่

378 ตร.ม

มูลค่า

11,590,000 บาท