โครงการ

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล 2 ชั้น

พื้นที่

840 ตร.ม

มูลค่า

14,500,000 บาท