หัวใจของการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง

วางแผนโครงการก่อสร้าง
วางแผนงานอย่างรัดกุม

ในโครงการก่อสร้างทุกที่ มักจะต้องมีการจัดทำแผนงานก่อสร้าง เป็นเรื่องปกติ แต่ในสิ่งที่แตกต่างกันคือความละเอียดในแผนงานก่อสร้างนั่นเอง หรือที่เรียกว่า ( Work Breakdown Structure , WBS )  เพราะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ ก็จะทำให้ประเมินหรือคาดการณ์สิ่งที่จะต้องเตรียมไว้ได้ตามแผน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ,คนงาน,ช่าง,การจ้างผู้รับเหมารายย่อย  เพราะถ้าแผนงานไม่ละเอียดเพียงพอ จะทำให้เกิดความล่าช้าในงาน เช่น สั่งของช้า (บางอย่างต้องสั่งผลิต ซึ่งต้องใช้เวลา) , บุคคลากรไม่เพียงพอในช่วงที่งานเร่ง และปัญหางานรายวันก็จะตามมาอีกมาก ทำให้แทบไม่มีเวลาวางแผนรายสัปดาห์กันเลย ถ้ารู้แบบนี้แล้ว ยอมเหนือยตั้งแต่แรก วางแผนงานให้ละเอียดที่สุด เท่าที่จะทำได้ จะทำให้ปัญหาหน้างานรายวันลดลงไปได้มาก

และนอกเหนือจากการวางแผนงานที่ละเอียดที่สุดแล้ว บางครั้งหรือหลายๆครั้ง มันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผน ซึ่งมาจากหลายๆสาเหตุ เช่น เปลี่ยนวิธีการ, ผู้ว่าจ้างเปลี่ยนแบบ ฯลฯ ก็ต้องทำให้ต้องปรับแผนอยู่ตลอด แต่สิ่งที่อยากจะให้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเลยคือ “แผนสำรอง” โดยดูว่างานที่เราเบรกย่อยมา งานไหนที่สำคัญมาก ถ้าไม่สำเร็จ หรือล่าช้า จะทำให้กระทบงานย่อยอื่นๆในวงกว้าง ก็ควรจะมีแผนสำรองไว้ก่อน เผื่อถึงเวลาจะได้ปรับเปลี่ยนแผนได้อย่างรวดเร็ว

 

บุคลากรในงานรับเหมาก่อสร้าง
สิ่งสำคัญที่สุดในงานก่อสร้างคือทีมงานที่มีคุณภาพ

แต่อย่าลืมว่า การทำงานนั้น มันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ตั้งแต่ผู้บริหาร ,ผู้จัดการโครงการ,เจ้าของโครงการ,วิศวกร,สถาปนิก,งานระบบฯลฯ ดังนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญ พอๆกับการวางแผนงานนั้น ก็คือ “บุคลากร หรือ ทีมงาน” อาจจะเคยได้ยินมาบ้าง หลายๆโครงการ ที่ทั้งเกี่ยวกับงานก่อสร้าง หรือไม่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ทั้งที่มีการวางแผนงานที่ดี แต่มาพลาดตรงที่เลือกคนไม่ตรงกับงาน ทำให้เกิดความล่าช้า ,เกิดความผิดพลาดในการประสานงานฯลฯ  เพราะถ้าเทียบ “บุคลากร” ในงานที่ต้องทำงานเป็นทีม ก็เหมือนกับฟันเฟืองตัวนึง ในเครื่องจักร ถ้ามีตัวหนึ่ง ตัวใดชำรุด ก็จะกระทบกับตัวอื่นๆ ได้ คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะซ่อมฟันเฟืองตัวนั้น(ซึ่งอาจจะผ่านการซ่อมมาหลายครั้งก็ไม่ดีขึ้น) หรือเลือกที่จะเปลี่ยนฟันเฟือง เพื่อให้ระบบโดยรวมสามารถไปต่อได้

ขอสรุปเน้นย้ำอีกครั้งว่า 1. แผนงานรับเหมาก่อสร้างต้องละเอียด 2. บุคลากรในงานรับเหมาก่อสร้างต้องมีคุณภาพและวางคนให้ถูกกับงาน  ดังนั้นบุคลากรที่มีบทบาท มีความสำคัญที่สุด ก็คงเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากผู้จัดการโครงการ เพราะต้องวางแผนงาน ติดตามงาน จัดคนให้ถูกกับงาน และแบ่งงานให้ลูกน้องอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การบริหารโครงการเป็นไปได้อย่างราบรื่น และอย่าลืมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานรับเหมาก่อสร้างด้วย

คนเราสมัยนี้มักเลือกคนให้ถูกกับใจ(ตัวเอง) คือเลือกคนสนิทหรือคนใกล้ชิด มากกว่าที่จะดูว่า “เค้าทำงานได้ไหม?”

ปรัชญาจีนโบราณ ท่านขงจื้อว่าไว้ “เลือกใช้คนให้ถูกกับงาน (Put the right man on the right job)” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ปกครองต้องชาญฉลาดในการมองเห็นว่างานชนิดใดเหมาะกับคนประเภทใด โดยดูจากบุคลิกภาพ อุปนิสัย ทักษะ และศักยภาพ

 

ความสามารถในการทำงานตามตำแหน่งที่ได้รับ

Leave a Reply